Het oude voorbij

Vreugde!

Een lastig onderwerp?
Het gesprek over verdriet lijkt ons veel beter af te gaan.
We praten graag en gemakkelijk over dat wat er mis is bij onszelf of bij anderen.

Maar vreugde en blijdschap krijgen vaak veel minder aandacht.
We hebben het wel over oude pijn die de kop op steekt,
maar bijna nooit over oude vreugde.

Vreugde gaat over iets nieuws,
Vreugde is de sprong vooruit; de sprong naar het leven.
Weg van de plekken van de dood,
weg van de dingen die het zelfde blijven en niet bewegen.
Daar waar leven is, zien we verandering.
Dat geeft vreugde!

Het is niet gemakkelijk om zo te leven.
We voelen angst en weerstand, waardoor we vasthouden aan het oude.
Als we bang zijn kiezen we als vanzelf voor de oude patronen;
het gewone waar we ons veilig voelen.
Angst voor verandering verlamd ons.
We komen tot stilstand: ‘Laten we het doen zoals we het altijd hebben gedaan’.
Daardoor is moeilijk om de sprong naar vreugde te maken.

Ik zocht in mijn Bijbel en kwam erachter dat ook Jezus sprak over vreugde:

Zalig of gelukkig zijn: de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen,
de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters.
Gelukkig ben ja als je uitgescholden wordt….
Verblijd en verheug u want je loon is groot in de Hemel.
Je zult Gods Koninkrijk zien, je zult overvloed ervaren’.

(Mat. 5)

Dat is niet iets wat je overkomt.
Dit heeft alles te maken met een keuze; aangewakkerde door de Heilige Geest.
Kiezen waar jij je focus op wilt leggen: op de omstandigheden, mensen of … God?
Vreugde krijgen mensen die hun kruis opnemen en Jezus volgen.

God door alles heen zien.
God in de mensen om je heen zien, de verlangens van God in de ander zien.
God weerspiegelen, ondanks je omstandigheden.
Omstandigheden die je niet klein kunt krijgen, die je compleet door elkaar schudden.
Die je laten wankelen, twijfelen, het je laten uitschreeuwen.
En dan omhoog kijken.
Jezelf, je toekomst in Zijn handen leggen.
Weten dat God goed is, echt goed.
Dat Hij het goede met je voor ogen heeft.

Dan stap je in het ‘echte leven’.
Leven zoals Hij dat voor jou bedoeld heeft.
Leven in afhankelijkheid van Hem.
Niet afhankelijk van de situatie.
Niet afhankelijk van de omstandigheden.
Niet afhankelijk van wat mensen zeggen.
Maar afhankelijk van onze Vader.

Omdat Hij ons geluk voor ogen heeft en je leven zin geeft.
Gebroken; en toch sta je op.

Vreugde.
Een leven dat zin heeft.
Een leven dat zin geeft
Echt leven.
Alleen in Hem.
Door Hem.

Hij die je nieuwe kracht geeft,
nieuwe hoop, nieuw perspectief.

“Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.
Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”

(Jesaja 40:28-31)