Liefdesband

Stel je voor dat wij moesten leven zonder Gods liefde en aanwezigheid. Wat zou ons leven er dan anders uitzien. Vreugde, vrede en gezondheid zouden ver weg zijn. Verbinding tussen mensen onderling zou onmogelijk zijn.

Gelukkig heeft de Heere God de wereld niet in het donker gelaten. Hij kon niet aanzien dat de wereld, na de val in het paradijs, reddeloos verloren ging. Satan heeft zijn zin niet gekregen.  God bemoeit zich nog iedere dag met Zijn schepping.

Toch zien we dat de zonden volop aanwezig zijn in deze wereld. Jaloezie, hebzucht, woede, we hebben er allemaal last van. Het liefst willen we alles zelf bepalen en niet afhankelijk zijn van God. Zelfs baby’s zijn al egoïstisch in hun behoeften. Dat hoef je een kind niet te leren.

Wanneer je gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor jouw zonden gestorven is neemt God je aan als Zijn kind. Hij wil dan als een Vader voor je zorgen. Je wordt een kind van het léven; en je hoeft niet langer een slaaf van de zonden te zijn. In de Bijbel geeft God ons zijn regels en wetten om naar te leven. Daar mogen we ons naar richten. De praktijk leert dat we lang niet alles goed doen. Iedere dag weer moeten wij onze zonden belijden en vergeving vragen. Vragen of God je eerlijk wil maken, zodat jij je zonden belijden kunt.

Op deze manier ontstaat er een nauwe band tussen God en ons. David beschrijft dat heel mooi in Psalm 139 ‘U doorgrondt en kent mij.’ Je mag leren om jezelf kwetsbaar op te stellen richting God. Juist dan kan Hij ons vullen met Zijn liefde en genade. God verlangt ernaar dat we aan Hem onze kwetsbaarheid laten zien, zodat Hij ons Zijn kracht kan geven. Sommige mensen vinden het moeilijk om kwetsbaar te zijn. Zij bouwen een muur om hun hart zodat niemand hen kan kwetsen. Maar juist wanneer we onze kwetsbare kant laten zien ontstaat er contact tussen God en ons. En geldt dat niet ook voor het contact met andere mensen?

De band met God wordt dan zo hecht, dat je Hem kunt ervaren. ‘U sluit mij in; van achter en van voren’ zegt David in Psalm 139. Stel het je eens voor dat God je helemaal omsluit. Dat God om je om je heen is als een deken. Dan voel je Zijn liefde. Daar word je toch rustig van? God is almachtig, Hij houdt je vast, Hij zal voorzien, wat er ook gebeurt.
U legt Uw hand op mij’ staat er dan nog achter. Zoals een vader zijn hand op je schouder legt. Zo doet God dat ook. Hij kent alle liefdestalen en geeft je precies wat je nodig hebt om Zijn liefde te ervaren. Het is zo belangrijk dat we leren de touwtjes van ons leven uit handen te geven, want vanuit die kwetsbaarheid kunnen we de grootste kracht van God zien en ervaren.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 1 Joh 4:18.
We mogen leven in nauwe verbondenheid met God. Hij wil niet dat we bang zijn, maar steeds meer leren vertrouwen op Hem. Hij wil ons zo vullen met zijn liefde dat er in ons hart geen ruimte meer is voor angst. God wil zijn liefde en vrede aan ons geven.
Hoe je dat kunt ervaren?  Door je helemaal over te geven aan Hem. God mag bepalen hoe Hij wil dat jij je leven leidt. Je houdt niets vast maar vertrouwt erop dat de Heilige Geest je leidt en dat God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Het is de meest bevrijdende ervaring van je leven.

Een bewerking van hoofdstuk 5 uit  ‘Je bent waardevol’  C. Ross