Zaaigoed gevraagd!

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft,
niet met tegenzin of uit dwang,
want God heeft een blijmoedige gever lief.

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u,
zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft,
moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat
een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.
(2Kor: 9:6-11)

Wie veel zaadjes uitstrooit zal meer bloemen in zijn tuin zien dan iemand die minder zaadjes uitstrooit.

Overvloedig zaaien!
Wie dat doet zal een grote oogst ontvangen.
Paulus geeft, in zijn brief aan de gemeente van Korinthe,
opdracht om ons zaad te zaaien en te vermeerderen.
Om aan de gang te gaan met datgene wat God ons bij onze geboorte meegaf,
zodat we daarvan overvloedig uit kunnen delen.

We hebben allemaal iets waar we goed in zijn.
Daarbij krijgen we tijd en energie om met dat talent te werken.

Veel mensen weten niet wat hun talent is.
Ze vinden het zo gewoon dat ze het bij zichzelf niet herkennen.
Daardoor kunnen ze ook hun best niet doen om het te vermeerderen.

Soms is dat talent verdwenen onder dat wat ze in dit leven hebben mee gemaakt.
Dat is zonde!
God heeft het immers niet voor niets gegeven.

God gaf ons goed zaad om te zaaien.
En Hij heeft de macht om ‘elke vorm van genade’ te vermenigvuldigen.
Alle soorten talenten of gaven.
Ieder heeft zijn eigen inbreng en God  heeft de macht het te vermenigvuldigen.

De Heere God wil graag dat we veel zaaien, zodat Hij voor een grote oogst kan zorgen.
Hij laat een prachtig veld vol bloemen opkomen, waar God en mensen van kunnen genieten.

Wie een grote oogst heeft kan daarvan ruim uitdelen.
En deze vrijgevigheid zet anderen aan tot danken.

Weet jij waar je goed in ben; welke taak God voor jou in gedachten heeft?
Besteed er aandacht aan; zodat het gaat groeien!
Anderen zullen het zien en ervan meegenieten.
Waardoor ze God danken.
Dat geeft een rijke oogst.

Het is zo belangrijk om te investeren in jezelf.
Sommigen denken dat het egoïstisch is.
Het is juist on-Bijbels als je het niet doet.

God geeft zaad wij mogen het zaaien,
Hij laat de vruchten groeien, waardoor we uitkunnen delen aan anderen.

God heeft je lief als je met een blij hart uitdeelt van wat je hebt.

Wil jij jouw ontdekken wat je hebt?
Laat me je helpen en maak een afspraak voor een gratis eerste gesprek!