Bloei Bijbelstudie coaching voor meer positiviteit

Meer positiviteit ervaren

Je herkent het vast:

Woorden die vroeger tegen je gezegd zijn, kunnen zomaar weer naar boven komen.
Vooral iets lelijks of een opmerking als: ‘dat kun jij niet’. Deze negatieve woorden bevestigen je onzekerheid.
Ook mij overkomt dit. Het gebeurt vooral als ik iets moet doen dat ik spannend vind. Dan hoor ik die negatieve woorden van vroeger weer. Het lijkt wel alsof ze er op uit zijn om mijn onzekerheid te bevestigen.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. Een onverwacht compliment of een positief woord kan je vleugels geven.

Hoe God je ziet

Veel mensen hebben moeite met het ontvangen van een compliment. Ze wimpelen het snel weg en voelen zich er ongemakkelijk bij. Ze denken ‘dat is toch niet zo bijzonder’ of ‘je zou ervan naast je schoenen gaan lopen’.
Maar heeft God ons niet allemaal geschapen met positieve eigenschappen? Zouden we deze positieve woorden over onszelf niet juist aan moeten nemen en Hem ervoor moeten danken?
Zo komen we zelf positiever in het leven te staan en ontvangt God de eer.

Positieve verbindingen

God heeft ons geschapen met een brein dat het vermogen heeft om nieuwe dingen te leren. Door andere verbindingen te leggen, kunnen we nieuwe waarheden leren over onszelf. Positieve verbindingen helpen je hersenen om die nieuwe verbindingen aan te gaan. Zo leer je nieuwe patronen en om anders over jezelf te denken.
Woorden uit de Bijbel hebben nog een extra lading. Ze hebben kracht in zichzelf omdat de Heilige Geest zich eraan wil binden. Nog meer reden om je te verdiepen in wat God over ons mensen zegt!

Meer positiviteit ervaren ?
Ga aan de slag met de volgende 4 tips!

Dit heb je nodig:
– Bijbel
– Pen en opschrijfboekje
– Bakje of potje

 

4 praktische tips om positiever in het leven te staan:

Tip 1
Ga in gebed. Vraag God of Hij je wil laten zien welke mooie eigenschappen je hebt,
zodat je Hem er voor kunt danken en Hem de eer kunt geven.

Tip 2
Neem complimenten bewust in ontvangst. Laat ze echt binnen komen.
Schrijf ze in een schrift of zet een bakje klaar waar je de complimenten in verzamelt.
Lees ze regelmatig door.
Je zult al snel merken welk effect het in je leven heeft.

BIJBEL:
Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest,
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 1 Kor.12:11

Tip 3
Zing een lied wat je hart raakt; waarin jij jezelf gezien en gehoord voelt door God.
Herhaal de woorden steeds weer, zodat ze echt van jou worden.

BIJBEL:
Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart,
want God schept al behagen in uw werken. Pred. 9:7

Tip 4
Zoek zelf in je Bijbel naar teksten die iets zeggen over God en hoe Hij jou ziet.
Bijvoorbeeld: Ps. 91:4  |  Joh15:16  | 1 Tes.1:4 | 1 Kor 3:16.
Ga met de woorden aan de slag, schrijf ze over of doe er iets creatiefs mee.
Zo wordt Gods waarheid over jouw leven voor altijd in je geheugen gegrift.

 

Ik wens je veel positiviteit,
Liesbeth

Kom je er alleen niet uit?
Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek