Bloei bijbelstudie. Van stress naar rust. Coaching kan helpen

Van stress naar rust

Spanning is nodig

Ieder mens heeft wat spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Alleen vanuit spanning ondernemen we actie.
Nadat je een prestatie geleverd hebt, moet de spanning zakken zodat je lichaam weer tot rust kan komen. Stress ontstaat wanneer je spanning te lang vasthoudt en het adrenalineniveau niet zakt. Zonder rust, verandert de spanning die we nodig hebben in stress.

Van stress naar rust

Stress wordt vaak veroorzaakt doordat ons dagelijks leven niet overeenkomt met ons ideaal.
Er zijn heel veel factoren die stress kunnen veroorzaken in ons leven. Zulke factoren noemen we stressoren. Stressoren zullen blijven maar je reactie daarop kun je bijstellen.
Als je je richt op het belangrijkste in dit leven, namelijk God, zal je reactie op je stressoren veranderen. Je kunt leren anders te reageren en te gaan leven vanuit rust.
Dat stressoren stress geven, komt doordat jouw gedachten ermee aan de haal gaan. Ze maken de problemen vaak groter dan ze in werkelijkheid zijn. God heeft immers alles in de hand.

Belemmering

Vrede en rust, liefde en ontspanning, dat wil iedereen.
Het is iets waar een mensenziel naar snakt, maar wat we alleen bij God kunnen vinden.
En juist daarom zorgt de boze er steeds voor dat we het niet vinden.
We zijn te druk om de Bijbel te lezen, te gestrest om liefdevol te reageren, te gespannen om te ervaren wat er in ons hart leeft.
Omdat we er geen tijd voor maken horen we steeds minder de stem van God.
Het lukt ons door alle chaos niet om echt stil te worden voor de Heere.

Hoe het anders kan

Besef dat God je het leven gaf om Hem te dienen.
Haal diep adem.
Je leeft omdat God je de levensadem gaf.
Wil je vrede en rust?
De Geest van de Heere gaf het volk Israël rust:

     De Geest van de HEERE heeft hun rust gegeven.
Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken (Jes.63:14)

Ben je gestrest?
Zoek God!

Staat er teveel op je to-do list?
Geef het over in Gods handen.

Voel je alleen maar onrust?
Haal net zo lang diep adem totdat het doordringt dat God je Zijn rust en vrede geeft.

De Heere wil ons rust geven, zodat door ons heen, Zijn glorie steeds meer zichtbaar wordt.


Aan de slag

Dit heb je nodig:
– Bijbel
– Pen en papier
– Schrift of opschrijfboekje

1: Op welke gebieden en op welke momenten ervaar jij stress?

Hoe uit zich dat? Wat kun je doen om stress te verminderen?
Schrijf de antwoorden op.

2: Lees Marcus 4:35 – 41

De discipelen waren bang toen zij in de storm op het meer voeren.
Jezus was er al bij, maar ze bleven bang zolang ze hem niet te hulp riepen.
Hoe reageert Jezus en wat kunnen we daarvan leren?

3: Maak een ‘dankbaarheidsboekje’

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. (Filip 4: 8 en 9)

Schrijf hier iedere avond alle mooie momenten en dingen die je die dag hebt gekregen
Maak ook een lijst van dingen waar je blij mee bent(bijvoorbeeld je gezondheid of de zonsondergang).
Doe dit elke avond en je zult merken dat je hart meer vervuld wordt met blijdschap en
dankbaarheid. Richt je op alle goede dingen die je hebt gekregen in plaats van op je stressoren.

Zonder actie geen resultaat. Je hebt een beetje spanning nodig om actief te worden. Dat is gezond. Daarna kun je weer ontspannen.
Wil je hier graag verder over praten? Neem contact op!

Liesbeth