Bloei Bijbelstudie zaaigoed gevraagd. Investeren in jezelf

Zaaigoed gevraagd

Zaaien

Afgelopen zomer zag ik hier in de buurt bermen vol met prachtige bloemen.
Blijkbaar had iemand op verschillende plekken langs de weg bloemzaadjes gezaaid.
En wie veel zaadjes strooit, zal meer bloemen zien dan iemand die minder zaadjes uitstrooit.
Overvloedig zaaien! Wie dat doet zal een grote oogst ontvangen.

Opdracht

Paulus geeft, in zijn brief aan de gemeente van Korinthe, de opdracht om zaad te zaaien en te vermeerderen. Om aan de gang te gaan met de gaven en talenten die God ons bij onze geboorte meegaf, zodat we daarvan overvloedig uit kunnen delen.
‘Wie karig zaait, zal ook karig oogsten;
en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten’ (2 Kor. 9)

Talent

We hebben allemaal iets waar we goed in zijn. Ook krijgen we van God de tijd en de energie om ermee te werken.
Veel mensen weten niet wat ze goed kunnen. Ze vinden het zo gewoon, dat ze het bij zichzelf niet herkennen. Hierdoor komen ze er niet toe om hun talent te vermeerderen.
Soms is dat talent helemaal verdwenen onder dat wat ze in dit leven mee hebben gemaakt.
Dat is zonde! God heeft het immers niet voor niets gegeven.

Veld vol zonnebloemen, bloeien voor God.

Gods macht

God gaf ons goed zaad om te zaaien. En Hij heeft de macht om ‘elke vorm van genade’, alle soorten talenten of gaven, te vermenigvuldigen. Daarbij geeft Hij ons de verantwoordelijkheid om ermee aan het werk te gaan.
Hij laat een prachtig veld vol bloemen opkomen, waar Hijzelf en onze naasten van kunnen genieten. Hij wil graag dat we veel zaaien, zodat Hij voor een grote oogst kan zorgen.
Wie een grote oogst heeft kan daarvan ruim uitdelen.
En ‘God heeft een blijmoedige gever lief’.
En deze vrijgevigheid zet anderen aan tot danken. Zo krijgt God de lof van onze gaven en talenten.

Richtingaanwijzer

Weet jij wat bij je past en wat kleur geeft aan je leven?
Het is de richtingaanwijzer naar de taak die God voor jou in gedachten heeft.
Besteed er aandacht aan, zodat het gaat groeien! Hij laat de vruchten groeien, waardoor we uit kunnen delen aan anderen

Ik heb verschillende tests die jou kunnen helpen om je gaven en talenten (opnieuw) te ontdekken. Ik help je graag om jouw zaaigoed te ontdekken en te laten groeien.

Zaaien

Dit heb je nodig:
– Potje met potgrond
– Zakje bloemzaad
– Bijbel
– Pen en opschrijfboekje

1:  Lees: 2 Kor: 9:6-11 voor jezelf rustig door.

Weet je wie je bent en wat je goed kunt?
Hoe en waar zou jij je zaadjes kunnen zaaien?
Wat zou er gebeuren als je dat zou doen?

Schrijf de antwoorden voor jezelf op in het opschrijfboekje.

2: Neem het potje met potgrond en zaai de zaadjes
Zet het potje voor het raam en geef het elke dag een beetje water.

Na enkele dagen zie je de eerste kleine sprietjes opkomen.
Je hebt nu praktisch gemaakt wat zaaien van zaad teweeg brengt.
– Wat heeft het je te zeggen?
– Hoe zou God jou zien als je aan het werk gaat met de gaven en talenten die Hij je heeft gegeven?

Ook hierop kun je weer reflecteren in je opschrijfboekje.

Kom je er alleen niet uit? Ik help je graag!

Liesbeth