Rust

Het vrije paasweekend ligt weer achter ons.
En voor ik het weet komt de werkstress al weer om de hoek kijken.

Ben jij ook te druk?
Is je to-do list alweer té lang?
God wil dat we ontspannen en vanuit rust Hem dienen.

Als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven.
Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken.
Jes.63:14

De Geest van de Heere gaf het volk Israël RUST in de woestijn,
zodat ieder Hem zou kennen als een luisterrijke God.

Vrede en rust, liefde en ontspanning, daar zien we naar uit.
Het is iets waar een mensenziel naar snakt, maar wat we alleen bij God kunnen vinden.
En juist daarom zorgt de boze er steeds voor dat we het juist niet vinden.

Te druk om de Bijbel te lezen.
Te gestrest om liefdevol te reageren.
Te gespannen om te ervaren wat er in ons hart leeft.

Omdat we er geen tijd voor maken horen we steeds minder de stem van God.
Het lukt ons door alle chaos om ons heen niet om echt stil te worden voor de Heere.

Besef dat God je het leven gaf om Hem te dienen.
Haal diep adem.
Je leeft omdat God je de levensadem gaf.
Wil je vrede en rust?
De Geest van de Heere gaf het volk Israël rust.
Ben je getrest?
Zoek God!

Staat er teveel op je to-do list?
Geef het over in Gods handen.
Voel je alleen maar onrust?
Haal net zo lang diep adem totdat het doordringt dat God je Zijn rust en vrede geeft.

De Geest van de HEERE heeft hun rust gegeven.
Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken.

De Heere wil ons rust geven, zodat door ons heen Zijn glorie meer en meer zichtbaar wordt.

Wil jij meer rust?
Opnieuw leren om God op de eerste plaats te zetten in je leven?
Dat kan echt voor iedereen.

Maak een afspraak voor een gratis eerste gesprek, en ontdek hoe ik je kan helpen.